Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Profa Łojasiewicza 6. Nr sprawy CRZP/UJ/333/2010 (ponownie powtórzone)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 07.09.2010r., godz: 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03