Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy inkubatora do hodowli komórek i komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/544/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 11.09.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 240883 - 2010 data 03.09.2010 r.  )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14.09.2010r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 17.09.2010r. )

   Termin składania ofert: 13.09.2010, godz. 12:00 20.09.2010, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

   Ogłoszenie z dnia 15.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03