Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usługi w zakresie opracowania Projektu Systemu Zapewnienia Jakości dla Pracowni Hodowli Komórek mieszczącej się przy WBBiB UJ, na ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, realizowanego przez UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/547/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 13.09.2010, godz. 13:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 15.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03