Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy kriogenicznego systemu spektrofotometru fotoelektronów dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/76/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 31.03.2008, godz.11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 14.05.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03