Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 07.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/524/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 15.09.2010 r., godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03