Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stanowiska do osadzania układów wielowarstwowych techniką rozpylania jonowego oraz urządzenia do wytwarzania cienkich warstw metodą epitaksjalną, z wyposażeniem dodatkowym, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/518/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 02.10.2010r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.10.2010r. )

   Termin składania ofert: 15.10.2010, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

   Ogłoszenie z dnia 03.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03