Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostawy i dystrybucji gazu ziemnego doobiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/331/2010


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03