Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji, na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych elementów i urządzeń jako akcesorii uzupełniających do układu pomiarowego do kątowo-rozdzielczej spektrometrii elektronów ARPES w ramach projektu ATOMIN dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 541 /2010 (zamówienie uzupełniające).

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03