Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 08.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopów i urządzenia do robienia kopii zapasowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Unii Europejskiej COCOS – MTKD-CT-2004-517186.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 16.09.2010 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03