Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.09.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z monitorem LCD 22” dla potrzeb Zakładu Ekonomii Stosowanej Instytutu Ekonomii i Zarządzania WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Profa Łojasiewicza 4. Nr sprawy CRZP/UJ/231/2010 (powt.)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 20.09.2010, godz. 11:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03