Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnyach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/563/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 24.09.2010r, godz.09:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz 1.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz 2.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03