Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy do realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń związanych z adaptacją pomieszczeń zwierzętarni WBBiB UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/574/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Uzupełnienie do SIWZ z dnia 21.09.2010r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 28.09.2010r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 28.09.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 254435 - 2010 data 16.09.2010 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.09.2010r. )

   Termin składania ofert: 01.10.2010, godz. 10:00 06.10.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 10.11.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03