Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu zestawu wzmacniaczy gradientowych x, y, z dla potrzeb IF WFAiIS UJ, zlokalizowanego przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/558/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Termin składania ofert: 27.09.2010, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 01.11.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03