Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu urządzeń oraz elementów wraz z wyposażeniem składających się na Automatyczną Stację Meteorologiczną dla IGiGP WBiNoZ UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/576/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 28.09.2010r,godz.12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 14.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03