Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2010/S 182-278010) z dnia 18.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stacji skriningowej do badań biomedycznych wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/237/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.10.2010r., godz. 11:00 19.11.2010r., godz. 11:00

   Uwaga: Sprostowanie omyłki pisarskiej Zamawiającego )

   Uwaga: Odpowiedź na zapytanie, zmiana jednego z warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert (uwzględnione w Ogłoszeniu dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu przesłanym dnia 27.10.2010r. do publikacji w Suplemencie do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, numer referencyjny: 2010-142507)  )

  ( Uwaga: Ogłoszenie (2010/S 212-323592) z dnia 30.10.2010r. o sprostowaniu i informacjach dodatkowych )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie (2010/S 244-372480) z dnia 16.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03