Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą /Adaptacja poddasza na cele magazynowe w budynku Collegium Maius UJ zlokalizowanym w Krakowie przy ul.Jagiellońskiej 15/ dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/105/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik do SIWZ Koncepcja oraz Obliczenia

   Termin składania ofert: 31.03.2008, godz.11:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 22.04.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03