Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac instalacyjnych związanych z wymianą kotła opalanego olejem opałowym dla potrzeb centralnego ogrzewania Szklarni Viktoria w Ogrodzie Botanicznym UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/568/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 06.10.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 28.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03