Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacje o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotowania projektu, składu, zakupu zdjęć, łamania, wydruku i dostarczenia do siedziby Zamawiającego czasopisma NIMB, Nr sprawy CRZP/UJ/559/2010.

  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03