Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2010/S 183-279388) z dnia 21.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/545/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 28.10.2010, godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedź na zadane zapytanie oraz sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiającego )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie (2010/S 243-370900) z dnia 15.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03