Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenia z dnia 21.09.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Centrum Badań Przyrodniczych UJ przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/577/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tekst ujednolicony z dnia 06.10.2010

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert:  07.10.2010, godz 10:30 11.10.2010, godz 10.30

   Uwaga: PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ ORAZ ZMINA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT )

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Uwaga: Sprostowanie 05.10.2010 )

   Uwaga: MODYFIKACJA SIWZ 06.10.2010 )

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03