Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie drewnianych okien i drzwi balkonowych na okna i drzwi balkonowe z PVC w pokojach /Domu Gościnnego/ UJ, przy ul.Jodłowej 13 w Krakowie-Przegorzałach. Nr sprawy: CRZP/UJ/569/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.09.2010r. )

   Termin składania ofert: 06.10.2010, godz. 10:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 05.11.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03