Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu i instalacji oraz konfiguracji rozbudowy systemu centralnych serwerów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/96/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Termin składania ofert: 28.03.2008, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 21.04.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03