Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych, w tym prac instalacyjnych w dotyczących instalacji komputerowych, telefonicznych i NN, konserwacji stolarki drzwiowej, montażu ścianki szklanej, w budynku Collegium Novum UJ, położonym przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/605/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.10.2010r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 02.08.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 264509 - 2010 data 27.09.2010 r.  )

   Termin składania ofert: 12.10.2010, godz. 10:00 14.10.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 28.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03