Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14-03-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stacji graficznej dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/101)

  • Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 26.03.2008, godz. 11:00

     Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03