Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji na wyłonienie wykonawcy w zakresie w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy modułu źródła do Kompletnego systemu aparatury próżniowej w ramach projektu ATOMIN dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 579 /2010.

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03