Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kamery CCD do obserwacji astronomicznych wraz z kołem filtrów dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/554/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF PUBLIC PROCUREMENT (hereinafter referred to as the ‘SETCPP’)

   Termin składania ofert: 11.10.2010 r., godz. 10:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03