Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu do detekcji ilościowej amplifikacji kwasów nukleinowych typu /real-time PCR/ z wyposażeniem, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/617/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.10.2010r. )

   Termin składania ofert: 11.10.2010, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03