Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 1.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komory do pompowania o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/600/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Rysunek, wedle którego komora ma zostać wykonana - Załącznik B do SIWZ

   Do Pobrania: Dodatkowy opis, wedle którego komora ma zostać wykonana - Załącznik C do SIWZ

   Termin składania ofert: 12.10.2010r., godz. 11:00

   Informacja o unieważnieniu postepowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03