Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego (klastra) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD): Environmental Stress Population Viability and Adaptions wraz z usługą montażu, uruchomienia urządzeń, przetestowania ich w obecności upoważnionego pracownika zamawiającego oraz przeszkolenia personelu zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie, Nr sprawy CRZP/UJ/535/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 15.10.2010r., godz. 11:00

     Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 28.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03