Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.10.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej . Nr sprawy CRZP/UJ/618-621/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 13.10.2010, godz. 11:00

   Uwaga: MODYFIKACJA SIWZ )

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  ZAWIADOMIENIE o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części drugiej postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03