Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 06.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań laboratoryjnyh metodą mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rtg, morfologii powierzchni folii i katalizatorów dla potrzeb projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/626/2010

  •  Termin składania ofert: 15.10.2010r. godz. 11:00

     Uwaga: Unieważnienie postępowania )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03