Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 06.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań laboratoryjnych metodą wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej nanostruktury katalizatorów dla potrzeb projektu pt „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/628/2010

  •  Termin składania ofert: 15.10.2010r. godz. 11:00

     Uwaga:  Unieważnienie postępowania )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03