Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 7.10.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/629/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


   Termin składania ofert: 15.10.2010r, godz.09:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz 2.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz 1.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03