Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 07.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w tym: komputera stacjonarnego wraz z monitorem 21 cali LCD, pamięci DDR oraz notebooka dla potrzeb Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznastwa WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy CRZP/UJ/607/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 18.10.2010, godz. 09:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnienie części II niniejszego postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03