Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów optycznych o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/601/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 20.10.2010r., godz: 11:00 22.10.2010r., godz: 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jej zmiana oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert  )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 18.10.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania w części I

   Ogłoszenie z dnia 09.12.2010r. o udzielniu zamówienia w części II


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03