Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.10.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch rzutników multimedialnych wraz z montażem jednego rzutnika dla Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Radziwiłłowska 4, CRZP/UJ/598/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 20.10.2010r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03