Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mebli i krzeseł laboratoryjnych w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/572/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 21.10.2010r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

     Ogłoszenie z dnia 16.11.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03