Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego składającego się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem LCD 22 cali oraz klawiaturą i myszką dla potrzeb Instytutu Kultury WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy CRZP/UJ/606/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 21.10.2010, godz. 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03