Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z budynku Instytutu Zoologii UJ, położonego przy ul.Gronostajowej w Krakowie na terenie Kampusu 600-lecia odnowienia UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/552/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  ( Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26.10.2010r. )

   Termin składania ofert: 29.10.2010r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 18.11.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03