Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań metodą mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rtg, morfologii i składu powierzchni folii i katalizatorów dla potrzeb projektu pt. Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów realizowanego przez Wydział Chemii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/626/2010 Zamówienie finansowane jest przez Unię Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG 1.1.2.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 22.10.2010r. godz. 11:00

   Uwaga: Modyfikacja treści SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03