Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu systemu multimedialnego w sali dydaktycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołebiej 13. Nr sprawy CRZP/UJ/632/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.10.2010r. godz. 11:00

    Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03