Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i elementów stanowiących wyposażenie mikroskopów, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/623/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20.10.2010r. )

   Termin składania ofert: 25.10.2010, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2 i 3

   Ogłoszenie z dnia 16.11.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03