Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa, komputera oraz monitora dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, Nr sprawy CRZP/UJ/624-625/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.10.2010 r., godz. 09:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03