Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych, tzw. usług zastrzeżonych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Działu Rekrutacji na Studia UJ), nr sprawy: CRZP/UJ/622/2010.


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03