Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w postaci komputera przenośnego typu notebook wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz skanera dla potrzeb Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Ingardena 6, Nr sprawy CRZP/UJ/597/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 29.10.2010r., godz: 14:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 19.11.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03