Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch zestawów komputerowych z monitorami oraz drukarki laserowej i skanera dla potrzeb Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Kopernika 27. Nr sprawy CRZP/UJ/633/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 29.10.2010r. godz. 11:00

    Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03