Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.03.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy l drukarki kolorowej, laserowej Samsung CLP550n z kartą sieciową dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy Al. Mickiewicza 3 przetarg nr 104)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 28.03.2008, godz.11:00

    Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03