Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań metodą wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej nanostruktury katalizatorów dla potrzeb projektu pt „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków.Nr sprawy CRZP/UJ/628/2010. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG 1.1.2.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 03.11.2010r. godz. 11:00

  Informacja z dnia 22.10.2010r. o zmianie ogłoszenia

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03