Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na druk materiałów promocyjnych i ich dystrybucję w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły II etap

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 02.11.2010 r., godz. 10.00

     Uwaga: Zmiana SIWZ )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03