Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym ujętym w załączniku A do SIWZ, Nr sprawy CRZP/UJ/636/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Wykaz asortymentowo-ilościowy zamawianych materiałów biurowych - załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 05.11.2010r., godz. 11:30

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pozycji załącznika A - Wykaz asortymentowo-ilościowy zamawianych materiałow biurowych) )

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 06.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03